Krizové řízení pro firmy

Systém pro krizové řízení FACT24 je úspěšně implementován ve skoro 500 institucích a společnostech, kde bezezbytku plní svůj účel. V případě mimořádné události je FACT24 centrální nástroj poplachové signalizace a krizového managementu, a to od vypuknutí krize až do jejího úspěšného zdolání a následného vyhodnocení. Předem definovaní členové vedení společnosti a krizového managementu jsou okamžitě vyrozuměni a jsou spontánně zahrnuty do telefonických konferencí. V krátké době se aktivují infolinky pro obyvatele a spolupracovníky. Kromě toho podporuje funkce Case Manager například živou výměnu informací mezi klíčovými osobami a zaznamenává průběh veškerých událostí v krizovém protokolu podléhajícím auditu.

Krizové řízení ve službě FACT24 zasahuje ve výrobě stejně, jako v oblasti služeb – v nepředvídaných nebo kritických situacích musejí probíhat všechny nezbytné procesy rychle, hladce a bezpečně. Inteligentní poplachová signalizace a řešení krizového managementu, jakým je služba FACT24, nevyužívají dnes pouze podniky a organizace z klasicky rizikových oborů. Automatizovaná, rychlá a integrovaná komunikace v krizových případech přispívá nezávisle na oboru k zamezení jak finančních škod tak i poškození image společnosti. Systém Fact24 v ČR implementuje společnost Techniserv spol. s r.o.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.