Servis notebooků HP Liberec opraví notebook HP za dobrou cenu

Každý notebook jednoho dne doslouží. Notebooky HP v tomto nejsou výjimkou. Dokud je nový notebook HP v záruce a dojde u něj k závadě, pak není potřeba uvažovat, kam s notebookem. Autorizovaný servis HP opraví notebook v záruce, a tedy zdarma. Co ale s notebookem HP, kterému záruka skončila ? Vyplatí se poslat jej opět do autorizovaného servisu ?


Kam tedy dát opravit notebook HP po záruce ?

Odpověď není jednoznačná. Autorizace na značku HP vyvolává v majiteli notebooku pocit důvěry. Přece by společnost HP nesvěřila servis nespolehlivé servisní firmě ! Až potud je úvaha správná – autorizovaný servis notebooků HP musí výrobci prokazovat pravidelně dodržování technických i organizačních kvalitativních parametrů. Naproti tomu i tento servis HP potřebuje vydělávat.

Proč je pozáruční servis notebooků HP drahý ?

Na záručních opravách notebooků HP nejsou zisky refundované společností HP nijak zvlášť zajímavé. Proto je potřeba si to vynahradit na pozáručním servisu. A právě omezení, kterými podmiňuje společnost HP přidělení autorizace, se nepříznivě promítají do cenové politiky autorizovaného servisu HP. Nadnárodní společnost nemá zájem na tom, aby se její výrobky po záruce opravovaly – potřebuje prodávat. Když už ne notebooky, tak alespoň náhradní díly. A k tomu samozřejmě tlačí i svoje partnery – mezi nimi i autorizované servisy HP po celém světě. Co je tedy výsledkem této politiky ?

Autorizovaný servis nemá umožněno opravovat základní desky notebooků HP jinak než jejich prostou výměnou za desku novou. Neexistuje možnost výměny jednotlivých součástek na základních deskách – na tom by společnost HP moc zisků nevykázala. Jestliže statistiky vypovídají o tom, že 80% všech závad notebooků HP je právě závadou základní desky, pak tedy stejné procento všech pozáručních oprav notebooku HP znamená výměnu desky za desku novou. Bez ohledu na to, zda je příčinou závady notebooku vadný chipset v ceně 10 USD anebo jen SMD kondenzátorek za 0,05 USD.

Servis notebooků HP bez autorizace umí opravy notebooků levněji

Neautorizovaný servis HP takové omezení nemá. Naopak, jeho hlavní výrobní program je provádět servis notebooků HP za ceny konkurenční k cenám autorizovaných servisů HP. Proto naprostou většinu oprav notebooků HP provádí ne výměnou celých základních desek, ale jejich opravou na úrovni jednotlivých součástek. Je-li vadný chipset, vymění chipset. Pokud má notebook HP jen vadnou pojistku, vymění jen tuto vadnou pojistku.

Z toho plyne, že necháme-li po záruce notebook HP opravit v jiném než autorizovaném servisu, pak dosáhneme stejného výsledku za výrazně nižší cenu než by nám účtoval autorizovaný servis HP. Nemusíme se obávat nižší kvality servisů HP bez autorizace. Zákon o ochraně spotřebitele platí pro všechny servisy HP bez ohledu na autorizaci. Vlastní autorizace s kvalitou opravy notebooků nijak nesouvisí. Také servis notebooků HP bez autorizace se musí všemi silami starat, aby zákazník byl maximálně spokojen a opravené notebooky HP se mu nevracely v záruční době, kterou musejí všechny servisy HP zákazníkům na opravy notebooků poskytnout.

 

Kvalifikovaný servis notebooků HP najdete i v Liberci

Kvalitní servisy notebooků HP bez autorizace najdete v celé České republice. Provozuje je servis notebooků ABAX servisní centrum. Je-li místem Vašeho bydliště Liberec, máte možnost využít servis notebooků HP Liberec. Stejně tak naleznete svůj servis HP ve kterémkoli větším městě v Čechách a na Moravě.

Než se rozhodnete pro opravu Vašeho notebooku HP, zamyslete se nad tím, zda se nevyplatí na opravě notebooku ušetřit pár tisícovek a raději si za ušetřené peníze pořídit třeba novou brašnu či nákupem programů zlegalizovat obsah našeho disku

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.