Tepelná čerpadla Fujitsu seženete levně

Tepelná čerpadla jsou v poslední době v důsledku snahy o snižování energetické náročnosti stále více prezentována jako zařízení, která mohou výrazným způsobem přispět ke snížení spotřeby energie na vytápění interiérů. Instalací tedy nejenže šetříte přírodní zdroje, ale ušetříte i nemalé finanční prostředky. Jedním z výrobců tepelných čerpadel je světoznámý japonský výrobce Fujitsu.

Tepelné čerpadlo Fujitsu Komfort inverter má plynulé řízení výkonu, tj. spotřeba elektrické energiese pohybuje v rozmezí 20-100%. Elektrokotel, který je součástí vnitřní jednotky, pokrývá ze 100% výkon tepelného čerpadla, takže za žádných okolností neexistuje nebezpečí, že systém plně nepokryl požadavky na vytápění budov. Hladina hluku vnitřní jednotky je tak minimální, že může být jednotka umístěna v kterékoliv části budovy.

Tepelná čerpadla vzduch-voda sbírají energii ze vzduchu, kterou využívá pro práci s chladivem. Čím větší je rozdíl mezi teplotou vzduchu a teplotou odpařování chladiva, tím větší účinnost. Tepelné čerpadlo je splitového typu a skládá se z venkovní jednotky Fujitsu a z vnitřní jednotky. Je dodáváno ve výkonech od 6 kW do 16 kW, které pokrývají požadavky na vytápění pro velkou část bytových domů, malých podniků a provozoven.

Venkovní jednotka je s vnitřní jednotkou spojena měděnou trubkou, které je izolováno a protéká jím chladivo stejně jako např. v ledničce. Nemusí se tedy používat žádná nemrznoucí směs, protože voda cirkuluje pouze uvnitř budovy mezi hydromodulem vnitřní jednotky a topením. Elektrické připojení je veden pouze pro vnitřní jednotku, tzn. pouze jeden jistič v hlavním rozvaděči pro tepelné čerpadlo. Vnitřní jednotka pak může být připojen na bojler, solární kolektory nebo další výstupy. Všechny komponenty ve vnitřním hydromodulu jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo mědi, mají tedy dlouhou životnost. Elektřina u tepelného čerpadla slouží pouze pro přesun tepla z venkovního prostoru do interiéru, není používána pro vytápění – z toho vyplývá princip ušetření energie.

Firma Arktis Servis je dlouholetým dodavatelem tepelných čerpadel Fujitsu včetně instalace, poradenství a servisu. Více informací naleznete na našich stránkách.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.