Slovenská vlajka

Vlajky jako státní symboly reprezentují krajinu, odráží její historii a hodnoty, které vyznává. Vlajka, hymna, znak, státní pečeť, to vše sehrává důležitou roli při střetnutí nejvyšších funkcionářů. Vlajky jsou tedy nezbytnou součástí mnohých významných střetnutí, ale jsou také součástí mnohých institucí, symbolem označujícím identitu instituce, kupříkladu reklamní vlajky.

Tento kus textilu symbolizuje příslušnost ke skupině, organizaci, nebo státu. Už celé desetiletí patří vlajkám čestné místo ve společnosti a je nezbytné jim projevovat náležitou úctu a také s nimi důstojně zacházet. Vlajka má pevně stanovený tvar, poměr stran a taky přesně určené barvy. Upevňuje se na vlajkové stožáry, nebo na vlajkové žerdi tak, aby volně vlály ve větru. Podle potřeby se pak dají snadno vztyčovat a spouštět. Všechny státní symboly – znak, vlajka, pečeť a hymna mají svoje historické kořeny.

Původní slovenská vlajka sestávala ve středověku ze dvou pruhů – červeného a bílého. Její dnešní podobu (která vznikla během revoluce v roce 1848) všichni známe, přibyl k ní modrý pruh a státní znak. Česká vlajka je prakticky identická s bývalou vlajkou Česko- Slovenska. Tvoří ji bílý a červený pruh, mezi těmito pruhy je vsunutý modrý žerďový klin, sahající asi do půlky délky vlajky. Jediný rozdíl mezi českou a slovenskou vlajkou v její tradiční podobě byl v absenci modré barvy v české vlajce.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.