Sociální dávky a rodičovský příspěvek 2012

S příchodem nového roku 2012 čeká systém státní sociální péče a dávek celá řada změn. Sociální dávky 2012 se mění hned několikrát. Jedním z hlavních důvodů této změny je navýšení životního a existenčního minima. Tato změna byla schválena v nařízení vlády v prosinci 2012. Další velká změna se pak týká například podmínek rodičovského příspěvku. Nebo třeba i to, že dávky ve hmotné nouzi nově budou vyplácet úřady práce. Mění se i podmínky u řady dalších sociálních dávek.

Výše zmíněná změna životního a existenčního minima má velký dopad na systém sociálních dávek. Od toho, jaké je životní minimum rodiny (nebo všech společně posuzovaných osob) se totiž odvíjí nárok na celou řadu různých dávek. Týká se to i příspěvků na dítě. Přídavky na dítě 2012 tak bude moci získat více lidí než v předchozím roce. Jednou z hlavních podmínek pro to, aby vám byly schváleny přídavky na dítě, je to, že příjmy rodiny (nebo všech společně posuzovaných osob nepřesáhnou 2,4 násobek životního minima. Vzhledem k tomu, že se životní minimum zvyšuje asi o devět procent, bude mít šanci získat dávky na dítě více lidí.

Velká změna se týká i podmínek získání rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek 2012 bude moci získat i ten rodič, který nesplňuje podmínky na získání mateřské dovolené. Dříve totiž platilo, že ten kdo měl nízké příjmy nebo si neplatil nemocenské pojištění, automaticky neměl nárok na mateřskou dovolenou (resp. na peněžitou pomoc v mateřství) a nemohl si pak ani zvolit délku rodičovské dovolené, ale automaticky dostal čtyřletý, nejnižší rodičovský příspěvek. Nově ale postačí, pokud alespoň jeden z rodičů dítěte splní zákonné podmínky. Mění se i výše rodičovského příspěvku. Nově také bude možné kdykoliv v průběhu rodičovské dovolené změnit její délku (dříve bylo nutné hned n začátku zvolit variantu rodičovského příspěvku). Některé změny nemusí být výhodné pro všechny, ale díky tomu, že změny platí jen pro nové žadatele nebo pro ty, kdo si o to výslovně požádají, je změna rodičovského příspěvku 2012 velmi pozitivní.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.