Jak vlastně funguje Internet?

Hledáte informace o tom, jak funguje internet? Co je to internet a jak vlastně funguje? Na přesnou odpověď na tyto otázky by bylo potřeba podstatně více místa, než mámě v tomto článku k dispozici. Pokusíme se vám ale ve stručnosti popsat co je to internet a jak funguje.

Pokud si máme říci, jak funguje internet, musíme si nejprve ujasnit co je to internet. Pro většinu běžných uživatelů je internet to co znají ze svého prohlížeče. Internet je tedy pro většinu lidí zpravodajství na webu, psaní a posílání emailů, sledování online videa nebo i mnoho dalších věcí, které se dají dělat s počítačem a připojením na internet.

To ale není tak úplně internet. Internet ve své podstatě je především počítačová síť. Internet tvoří velké množství vzájemně propojených serverů. Mnoho lidí třeba také říká „máme doma internet“. To ale také není tak úplně pravda. Pokud někdo říká něco takového, má doma pouze přípojku (optický kabel, telefonní linku nebo ADSL, bezdrátové připojení přes WIFI nebo mobilní telefon) k internetu. Vlastní internet je až to, kde běží jednotlivé služby.

Mezi služby, které fungují na internetu, patří především web a email. Ty jsou asi nejpoužívanější. Kromě nich ale na internetu funguje i celá řada dalších služeb. Jednotlivé internetové služby fungují s pomocí tzv. protokolů. Základní protokol pro přenos dat na internetu (nebo vůbec po síti mezi počítači) je protokol TCP/IP. Další protokoly jsou už pak na vyšší úrovni. Patří sem například i http protokol (více o tom, co je to http). Pomocí tohoto protokolu (http nebo zabezpečená varianta https) jsou přenášeny webové stránky. Jiné protokoly se používají k přenosu emailů (POP, SMTP, IMAP). Další protokoly pak slouží třeba k ukládání a sdílení souborů (FTP).

Můžeme tedy říci, že web sám o sobě není internet. Web je pouze jedna z mnoha částí internetu. Byť ta nejviditelnější. Vlastní internet tvoří celá řada méně viditelných služeb. Patří sem ty, díky kterým může fungovat komunikace po internetu. Patří sem služby jako DNS, IP a mnoho jiných.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.