Jak se vytvářejí webové stránky u AiVision?

Společnost AiVision, s.r.o.  vytváří webové stránky již od roku 2004. Za tuto dobu jsme získali veliké množství zkušeností, referencí  a samozřejmě i postupů pro tvorbu webových stránek, které lze zobecnit do několika bodů:

 • analýza potřeb zákazníka – tento krok slouží ke konkretizaci požadavků zákazníka, kdy dochází k ujednocení, co vlastně klient požaduje. Procházejí se společně kupř. konkurenční stránky, stránky, které se klientovi líbí graficky apod. Cílem je vytvoření specifikace díla, na jehož základě se kalkuluje cena a podepisují smlouvy
 • grafický design stránek – po podpisu smluv se pokračuje grafickým designem stránek. Grafický design u nás vytváříme tak dlouho, dokud není klient plně spokojený. Cena se u AiVision přitom nenavyšuje
 • tvorba webových stránek – po odsouhlasení grafického návrhu se přistupuje k samotné tvorbě webu. Webové stránky jsou během vývoje umístěny na našem vývojovém serveru, ke kterému má přístup i zákazník. Ten poté může v případě potřeby vést naše vývojáře k výsledku, který si představuje
 • audit jakosti – po ukončení vývoje stránek přichází na řadu tzv. audit jakosti – webové stránky jsou zkoumány z hlediska validity a je kontrolováno, zda nějaký prvek nechybí
 • umístění na server ­– po dokončení auditu jakosti a schválení ze strany klienta dochází k umístění na server, a to jak již na server klienta, tak na naše, které doporučujeme
 • registrace do katalogů, optimalizace webových stránek pro vyhledávače – v případě zájmu klienta poskytujeme i SEO optimalizaci – za paušální poplatek držíme klientovi stránky na předních místech ve vyhledávačích seznam a google na dohodnutá klíčová slova.
 • Samozřejmě, že výše uvedený popis není možné aplikovat na všechny weby, někdy vytváříme webové stránky i na základě dodaného designu, někdy převezmeme webové stránky do správy kvůli laxnosti firmy, která stránky vytvářela apod.

  Leave a Reply

  You must be logged in to post a comment.