Proč je měření radonu nutné?

Na otázku, proč je radon zdraví nebezpečný, se vám zřejmě nedostane dostatečné odpovědi, respektive většina odpovědí bude znít otázkou, co to vlastně radon je. Firmy specializující se na měření radonu Vám kromě jiného odpoví i na tuto otázku.

Přitom radon není nic jiného než plyn, který vzniká jako radioaktivní rozpad uranu a radia. Při rozpadání uranu v půdě vzniká radium a zněj posléze plyn, kterému říkáme radon. Částice, které se uvolňují, jsou nebezpečné pro vaše zdraví, a sice mohou poškodit plíce a rapidně podporují vznik rakoviny plic. Pokud se chystáte stavět dům, zpravidla byste se neměli vyhnout měření radonu na stavebním pozemku.

Měření radonu je zcela nezbytným úkonem pro každou stavbu či stavební pozemek. Koncentrace radonu je udávána Becquerelech na metr krychlový (Bq/m3) a naměřená data se srovnávají s hygienickými limity. Kromě měření radonu poskytujeme i poradenství a návrhy protiradonových opatření. Více informací k tématu „měření radonu“. Množství radonu, které prostupuje půdou, se vyjadřuje radonovým indexem. Chcete-li se ujistit o zdraví bezpečném množství radonu na vašem pozemku nebo potřebujete osvědčení o radonovém indexu ke svému stavebnímu povolení, neváhejte využít našich služeb měření radonu.

Geologická služba s.r.o. provádí komplexní práce v oblasti geologie, ochrany a tvorby životního prostředí na celém území ČR i v zahraničí. Kromě tvýše uvedeného řešíme i povolení studny.

 

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.